Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.5°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 34.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 28.2°
Sáng/Tối
29.8/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 30.9°
Sáng/Tối
29.4/ 34.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 31°
Sáng/Tối
29.3/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 31°
Sáng/Tối
30.6/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30.9°
Sáng/Tối
30.1/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 31°
Sáng/Tối
30.1/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.5°
Sáng/Tối
27.8/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.7/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 36.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Thấp/Cao

27.6°/32.9°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0