Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:51 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

994 mb

Gió

13.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa rất nặng
Thị xã Hoài Nhơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0