Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:56
Mây rải rác
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0