Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 21.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 21.8°
Sáng/Tối
20.4/ 26.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 26.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 23.8°
Sáng/Tối
21.9/ 26.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.5/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.1/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 27.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 26.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 24.7°
Sáng/Tối
22.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:50
Thấp/Cao

20.5°/29.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0