Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:41 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:19
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:14
Mưa nhẹ
Thị xã Hoài Nhơn
Đã cập nhật 32 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:20
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

6.79 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.25