Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 24/05/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.2/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.5/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Thấp/Cao

25.6°/34.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0