Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:11 | 08/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:45
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0