Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:34 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

994 mb

Gió

13.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Thị xã Hoài Nhơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0