Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:38 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27.8°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.5/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 24.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Thấp/Cao

24.8°/35.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0