Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:46 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.7/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 30.9°
Sáng/Tối
29.2/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 30.4°
Sáng/Tối
29.7/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
30.7/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.5/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 30.7°
Sáng/Tối
30.8/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Thấp/Cao

29.5°/34.3°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.45 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0