Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.39 km/giờ

04:00

20°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.08 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.01 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.8 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.87 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.68 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.45 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.71 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.38 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.12 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.26 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.92 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.33 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.57 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.86 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.54 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.81 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
3.9 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.81 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.82 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.65 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.68 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.95 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.71 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.11 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.34 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.1 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.98 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.12 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.96 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.14 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.24 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.68 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.59 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.51 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.66 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.37 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.27 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.24 km/giờ
Thị xã Hoài Nhơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.33 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0