Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:17 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
29.7/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
29.2/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
29.5/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29.4/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
29.2/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
29.1/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mây cụm
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Thấp/Cao

26.2°/36.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

2.49