Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 31.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Thấp/Cao

27°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

1.47