Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:07 | 23/05/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.4/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37/ 37°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 31.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Thấp/Cao

26.5°/36.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

1.47