Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 20/05/2024
Mưa nhẹ 30.1°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.9°.

Thấp/Cao
29.1°/34°
Độ ẩm
71%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.29 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
841.14
NH3
14.44
NO
0.03
NO2
14.05
O3
15.56
PM10
27.13
PM25
20.69
SO2
3.28

Thời tiết Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu những ngày tới