Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Thấp/Cao

24.4°/30.9°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.86 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

9.97