Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:09 | 23/06/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.9/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

25.2°/31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0