Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:34 | 03/12/2023
Thấp/Cao
26.6/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:35
Thấp/Cao

24.8°/30.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0