Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 15/06/2024
Nhiều mây 29.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Thấp/Cao
27.4°/34.1°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.14 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
370.5
NH3
3.64
NO
0.01
NO2
7.54
O3
16.45
PM10
6.88
PM25
4.77
SO2
1.36

Thời tiết Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi trong 12h tới

Thời tiết Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi những ngày tới

Lượng mưa Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi những ngày tới