Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:42 | 20/04/2024
Mây cụm 36.3°

Mây cụm

Cảm giác như 36.1°.

Thấp/Cao
26.8°/37.7°
Độ ẩm
34%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.81 km/giờ
Điểm ngưng
17.6 °C
Chỉ số UV
12.52

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
263.69
NH3
1.46
NO
0.23
NO2
1.63
O3
85.12
PM10
4.71
PM25
3.42
SO2
0.74

Thời tiết Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu những ngày tới