Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:56 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

25.7°/30.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0