Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Thấp/Cao

25.4°/29.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.3