Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 22/04/2024
Nhiều mây 30.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Thấp/Cao
28.5°/34.5°
Độ ẩm
62%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.71 km/giờ
Điểm ngưng
22.4 °C
Chỉ số UV
2.59

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
310.42
NH3
3.26
NO
0.27
NO2
1.5
O3
42.92
PM10
6.46
PM25
4.34
SO2
0.68

Thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu những ngày tới