Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 30.1°
Sáng/Tối
29.4/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30.9°
Sáng/Tối
29.2/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 30.4°
Sáng/Tối
30/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.3°
Sáng/Tối
29.1/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30.8°
Sáng/Tối
29.1/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30.1°
Sáng/Tối
28.9/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 34.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Thấp/Cao

30°/34.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0