Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 15/06/2024
Nhiều mây 29.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Thấp/Cao
27.3°/34.7°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.14 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
370.5
NH3
3.64
NO
0.01
NO2
7.54
O3
16.45
PM10
6.88
PM25
4.77
SO2
1.36

Thời tiết Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi những ngày tới