Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 23/07/2024
Nhiều mây 30°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Thấp/Cao
25.8°/32.6°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.67 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
11.04

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
283.72
NH3
1.28
NO
0.02
NO2
0.7
O3
48.64
PM10
2.9
PM25
2.26
SO2
0.2

Thời tiết Huyện Phước Long - Bạc Liêu theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phước Long - Bạc Liêu những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu những ngày tới