Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Thấp/Cao

28°/34.2°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

1.26