Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:48 | 23/05/2024
Mưa nhẹ 31.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.9°.

Thấp/Cao
28.6°/34.5°
Độ ẩm
65%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.47 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
1.98

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
413.9
NH3
1.65
NO
0.05
NO2
1.03
O3
50.07
PM10
4.35
PM25
3.86
SO2
0.54

Thời tiết Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình những ngày tới