Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Thấp/Cao

29°/34.3°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0