Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

25.6°/29.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.38 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

1.3