Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:05 | 19/07/2024
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.5°
Tầm nhìn
8.52 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Thấp/Cao

25.9°/30.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0