Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:44 | 23/05/2024
Mưa nhẹ 31.5°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.6°.

Thấp/Cao
28.8°/35°
Độ ẩm
64%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.59 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
1.98

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
1.95
NO
0.03
NO2
1.23
O3
52.93
PM10
4.49
PM25
4
SO2
0.56

Thời tiết Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình những ngày tới