Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:23 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Thấp/Cao

25.5°/30.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0