Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.1/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

25.3°/30.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

6.65