Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa cường độ nặng

13:00

28.2°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.29 km/giờ

16:00

28.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
6.56 km/giờ

19:00

27°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
6.59 km/giờ

22:00

27.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
6.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.97 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.47 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.39 km/giờ

10:00

29°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.35 km/giờ

13:00

30°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.82 km/giờ

16:00

28.6°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.4 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.47 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.42 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mây thưa

01:00

26.8°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.75 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.67 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.65 km/giờ

10:00

29°C / 32.7°C
Mây thưa Mây thưa
70%
2.2 km/giờ

13:00

30.4°C / 33.2°C
Mây thưa Mây thưa
66%
3.15 km/giờ

16:00

28.6°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.14 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.5 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.7°C
Mây cụm Mây cụm
86%
4.77 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.19 km/giờ

04:00

25.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.57 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.52 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.63 km/giờ

13:00

30.8°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.09 km/giờ

16:00

29°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.14 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.86 km/giờ

22:00

26.2°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
84%
5.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.49 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.4 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.17 km/giờ

10:00

27.6°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.91 km/giờ

13:00

29°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.64 km/giờ

16:00

28.4°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.39 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.82 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.62 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Nhiều mây

01:00

26°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.84 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.84 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.91 km/giờ

10:00

28.8°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.54 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Thấp/Cao

24°/29.8°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.93 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

4.36