Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 27.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23.8°
Sáng/Tối
21.8/ 29.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 24.3°
Sáng/Tối
21.8/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
21.5/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 29.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

25.4°/30.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

4.19