Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:29 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

25.2°/29.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.08 km

Gió

4.49 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

1.77