Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 26/05/2024
Nhiều mây 36.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 42.9°.

Thấp/Cao
27°/37°
Độ ẩm
48%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.85 km/giờ
Điểm ngưng
23.7 °C
Chỉ số UV
10.88

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
3.04
NO
0.02
NO2
2.64
O3
34.33
PM10
4.62
PM25
3.81
SO2
1.03

Thời tiết Xã Thành Công - Huyện Gò Công Tây theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thành Công - Huyện Gò Công Tây trong 12h tới

Thời tiết Xã Thành Công - Huyện Gò Công Tây những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thành Công - Huyện Gò Công Tây những ngày tới

Lượng mưa Xã Thành Công - Huyện Gò Công Tây những ngày tới