Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Thấp/Cao
27.8°/36.5°
Độ ẩm
50%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.07 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
6.52

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
300.41
NH3
2.34
NO
0.02
NO2
2.01
O3
33.26
PM10
3.03
PM25
2.47
SO2
0.8

Thời tiết Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây trong 12h tới

Thời tiết Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây những ngày tới

Lượng mưa Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây những ngày tới