Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 26/05/2024
Nhiều mây 37°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.9°.

Thấp/Cao
27.3°/37°
Độ ẩm
48%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.47 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
12

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
397.21
NH3
4.18
NO
0.05
NO2
3.98
O3
36.48
PM10
7.33
PM25
6.06
SO2
1.55

Thời tiết Xã Bình Nhì - Huyện Gò Công Tây theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Nhì - Huyện Gò Công Tây trong 12h tới

Thời tiết Xã Bình Nhì - Huyện Gò Công Tây những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bình Nhì - Huyện Gò Công Tây những ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Nhì - Huyện Gò Công Tây những ngày tới