Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:13 | 16/07/2024
Mưa nhẹ 30.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.4°.

Thấp/Cao
25.4°/32.5°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
6.44 km
Gió
0.95 km/giờ
Điểm ngưng
27.6 °C
Chỉ số UV
1.04

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
410.56
NH3
5.07
NO
0.18
NO2
5.4
O3
35.76
PM10
14.1
PM25
11.06
SO2
2.15

Thời tiết Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Hỷ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Hỷ trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới