Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:42 | 16/07/2024
Mưa nhẹ 31.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.7°.

Thấp/Cao
25.2°/32.6°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.57 km/giờ
Điểm ngưng
26.8 °C
Chỉ số UV
2.94

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
3.55
NO
0.23
NO2
4.11
O3
31.11
PM10
6.1
PM25
4.47
SO2
1.57

Thời tiết Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ trong 12h tới

Thời tiết Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới

Lượng mưa Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới