Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:35 | 16/07/2024
Nhiều mây 30.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Thấp/Cao
25°/32.5°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
6.44 km
Gió
0.95 km/giờ
Điểm ngưng
27.5 °C
Chỉ số UV
1.04

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
360.49
NH3
4.18
NO
0.23
NO2
5.57
O3
25.39
PM10
7.31
PM25
5.44
SO2
2.53

Thời tiết Xã Nam Hòa - Huyện Đồng Hỷ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Hòa - Huyện Đồng Hỷ trong 12h tới

Thời tiết Xã Nam Hòa - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nam Hòa - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới

Lượng mưa Xã Nam Hòa - Huyện Đồng Hỷ những ngày tới