Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:11 | 20/04/2024
Bầu trời quang đãng 38.2°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 41.4°.

Thấp/Cao
26.1°/41.9°
Độ ẩm
31%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.99 km/giờ
Điểm ngưng
19.8 °C
Chỉ số UV
8.17

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
1.74
NO
0.07
NO2
0.51
O3
69.38
PM10
7.55
PM25
6.8
SO2
0.29

Thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị những ngày tới