Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:20 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.85