Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0