Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.7/ 35.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 32.1°
Sáng/Tối
31.2/ 35.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 30.9°
Sáng/Tối
31.7/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 27.5°
Sáng/Tối
31.9/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 35.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.5/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 35.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Thấp/Cao

30.3°/38.1°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0