Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Huyện Triệu Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.37