Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 13/07/2024
Thấp/Cao
24.7/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Thấp/Cao

24.3°/35.3°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.16 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

5.38