Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:25 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ

07:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.44 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.23 km/giờ

13:00

30°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.54 km/giờ

16:00

30.1°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.3 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.56 km/giờ

22:00

26.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa

01:00

27°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.04 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.87 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.03 km/giờ

10:00

27.4°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.58 km/giờ

13:00

30.9°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.18 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.18 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.18 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.83 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.94 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.03 km/giờ

10:00

30.7°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.13 km/giờ

13:00

31.5°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.18 km/giờ

16:00

30.5°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.85 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.94 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.66 km/giờ

04:00

26.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.17 km/giờ

07:00

27.8°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.94 km/giờ

10:00

30.8°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.44 km/giờ

13:00

33.8°C / 40.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
3.13 km/giờ

16:00

31.1°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.07 km/giờ

19:00

27.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.76 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.1 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Thấp/Cao

24.2°/30.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0