Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:29 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa vừa

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.04 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.76 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
6.99 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
7.3 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
7.13 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
5.38 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.99 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.35 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.98 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.5 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.15 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.38 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.6 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.23 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.18 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.48 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.17 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.93 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.57 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.54 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.54 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.28 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.2 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.26 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.98 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.51 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.95 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.78 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.82 km/giờ
Huyện Triệu Phong
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

4.55 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0