Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 30.5°
Sáng/Tối
28.9/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 28.2°
Sáng/Tối
30.2/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.7/ 31.2°
Sáng/Tối
29.3/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 30.6°
Sáng/Tối
28.9/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 31.9°
Sáng/Tối
29.3/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 31.6°
Sáng/Tối
30.7/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.6/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.8/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 30.8°
Sáng/Tối
29.8/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
28.5/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
28.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30.9°
Sáng/Tối
28/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30°
Sáng/Tối
30.9/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 34.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Thấp/Cao

27.5°/40.6°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

2.45