Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:22 | 19/07/2024
Nhiều mây 24.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Thấp/Cao
23.5°/29.7°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.53 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
273.71
NH3
0.59
NO
0.02
NO2
3.09
O3
14.66
PM10
1.04
PM25
0.85
SO2
0.34

Thời tiết Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị những ngày tới