Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:49 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0