Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:30
Mưa vừa
Huyện Triệu Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.77

Tin tức thời tiết