Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:04 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 22.9°
Sáng/Tối
19.8/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.8°
Sáng/Tối
22.8/ 21.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.4°
Sáng/Tối
19.8/ 19.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.4°
Sáng/Tối
20/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 25.3°
Sáng/Tối
22.1/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.7/ 24°
Sáng/Tối
26.8/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23.7/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 21.4°
Sáng/Tối
22.1/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:00
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Thấp/Cao

19°/25.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

1.37