Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 30.6°
Sáng/Tối
27.5/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây

22:00

30.6°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.96 km/giờ
Ngày/Đêm
36.7/ 30.8°
Sáng/Tối
30.9/ 36°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Nhiều mây

01:00

30°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.23 km/giờ

04:00

30.3°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
6.57 km/giờ

07:00

30.9°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
6.99 km/giờ

10:00

34.7°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
8.53 km/giờ

13:00

37.4°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
8.85 km/giờ

16:00

36°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
7.98 km/giờ

19:00

32.6°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
5.08 km/giờ

22:00

30.8°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.84 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.4°
Sáng/Tối
31.7/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây

01:00

33°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
5.75 km/giờ

04:00

31.6°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
7.01 km/giờ

07:00

32.2°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
7.25 km/giờ

10:00

34°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
7.84 km/giờ

13:00

38°C / 42.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
39%
7.63 km/giờ

16:00

38.2°C / 42.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
39%
7.98 km/giờ

19:00

33.3°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.24 km/giờ

22:00

29.6°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
37.9/ 26.1°
Sáng/Tối
30.7/ 37.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ

01:00

28.7°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.14 km/giờ

04:00

30.6°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.52 km/giờ

07:00

33°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
5.17 km/giờ

10:00

37.5°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
7.68 km/giờ

13:00

39.1°C / 44.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
35%
6.72 km/giờ

16:00

37.9°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
2.96 km/giờ

19:00

28°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.09 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.83 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 36.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.78 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.71 km/giờ

07:00

28.4°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.24 km/giờ

10:00

35.5°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
6.2 km/giờ

13:00

38.1°C / 43.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
6.82 km/giờ

16:00

36.9°C / 41.7°C
Mây cụm Mây cụm
45%
3.8 km/giờ

19:00

27.6°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.34 km/giờ

22:00

27.7°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.45 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.51 km/giờ

04:00

27.7°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.62 km/giờ

07:00

29.9°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.78 km/giờ

10:00

32.9°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
6.98 km/giờ

13:00

34°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
6.6 km/giờ

16:00

34.2°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
5.87 km/giờ

19:00

30.1°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.31 km/giờ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Thấp/Cao

29°/40.4°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0