Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:55 | 22/04/2024
Mây thưa 31.7°

Mây thưa

Cảm giác như 34.5°.

Thấp/Cao
25°/39.3°
Độ ẩm
59%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.24 km/giờ
Điểm ngưng
22.9 °C
Chỉ số UV
2.09

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
447.27
NH3
5.13
NO
0.58
NO2
3.43
O3
37.19
PM10
12.88
PM25
10.86
SO2
1.1

Thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị những ngày tới