Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 13/06/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.1/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

24.6°/36.1°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0