Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 24.5°
Sáng/Tối
26.6/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 23.4°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 34.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Thấp/Cao

23.7°/35.1°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

11.31