Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:22 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Hướng Hóa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.51

Tin tức thời tiết