Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:08 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0