Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Huyện Hướng Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

11.5