Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:50 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:04
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0