Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:18 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.5/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.5°
Sáng/Tối
22.8/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

24.2°/36.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0