Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Hướng Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.63

Tin tức thời tiết