Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
21.3/ 20.4°
Sáng/Tối
20.5/ 21.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.8°
Sáng/Tối
20.1/ 22.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 21.6°
Sáng/Tối
21.4/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.4/ 19°
Sáng/Tối
18.5/ 19.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 21.8°
Sáng/Tối
19.2/ 24.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 22.2°
Sáng/Tối
19.8/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 22°
Sáng/Tối
21.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 22.6°
Sáng/Tối
21.4/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.9°
Sáng/Tối
21.5/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.9/ 20.2°
Sáng/Tối
20.5/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:21
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Thấp/Cao

20.2°/25.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

0.91 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

1.48