Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:43 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:50
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

5.4 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.09