Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa cường độ nặng

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.61 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.55 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.04 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.28 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.49 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.36 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.46 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.89 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.95 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.69 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

996 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.2 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.38 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.97 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
6.48 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
9.21 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
7.83 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
5.82 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.47 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.62 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.98 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.73 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.54 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.92 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.75 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.22 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.25 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.17 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
62%
1.84 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.66 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.69 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ
Huyện Hướng Hóa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0