Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:21 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.22 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.28 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.83 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.22 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.71 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.42 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Ít mây Ít mây
97%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.08 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.12 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.93 km/giờ

10:00

31°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.36 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.37 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.25 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.6 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.16 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.68 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.53 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.26 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.34 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.48 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.64 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.23 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.21 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.58 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.92 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.8 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.77 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.55 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.35 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.65 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
4.07 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.72 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.77 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.68 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.44 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.4 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
5.04 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.98 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.8 km/giờ
Huyện Hướng Hóa
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0