Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:28 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 22.7°
Sáng/Tối
20.7/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 24.7°
Sáng/Tối
21.1/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.9/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 34.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.1/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 25.7°
Sáng/Tối
21.2/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.7°
Sáng/Tối
23.8/ 37.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Thấp/Cao

21.3°/42°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0