Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:15 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Hướng Hóa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

3.27 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0