Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29°
Sáng/Tối
26.6/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 26.2°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.3°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 23.5°
Sáng/Tối
26.6/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Thấp/Cao

25.7°/38.6°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0.77