Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:11 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:53
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0