Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29°
Sáng/Tối
26.8/ 34.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30.5°
Sáng/Tối
28.8/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.7°
Sáng/Tối
29.5/ 36.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 31.3°
Sáng/Tối
30.6/ 36.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 30.3°
Sáng/Tối
30/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30.1°
Sáng/Tối
30/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Thấp/Cao

26.8°/33.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0