Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:22 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:34
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.95