Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:39
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.32 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.68 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.62 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.62 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
4.56 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.1 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.82 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:38
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.17 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.43 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.9 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.83 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.05 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.76 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.55 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:37
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.58 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.55 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.18 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.19 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.82 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.85 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.53 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.15 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.55 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.84 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.63 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.24 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.5 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.93 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.23 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.32 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.88 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.39 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.18 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.8 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.01 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.66 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.43 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:39
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0