Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Nhiều mây

19:00

28.8°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.48 km/giờ

22:00

29°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Nhiều mây

01:00

27.7°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.76 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.26 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.42 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.01 km/giờ

13:00

33.5°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
4.49 km/giờ

16:00

31.4°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.92 km/giờ

19:00

28.2°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.63 km/giờ

22:00

28°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 28.9°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.86 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.14 km/giờ

07:00

28.1°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.02 km/giờ

10:00

33.8°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.98 km/giờ

13:00

34.4°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.52 km/giờ

16:00

32.3°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.02 km/giờ

19:00

29.9°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.42 km/giờ

22:00

28.8°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.5 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.9°
Sáng/Tối
26.6/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ

01:00

27.3°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.4 km/giờ

04:00

27.1°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.22 km/giờ

07:00

29.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.61 km/giờ

10:00

34.7°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.46 km/giờ

13:00

36.4°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.64 km/giờ

16:00

33.1°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.88 km/giờ

19:00

29.8°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.6 km/giờ

22:00

29.8°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.04 km/giờ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

01:00

29°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.46 km/giờ

04:00

28.1°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.54 km/giờ

07:00

31°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.71 km/giờ

10:00

35.8°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
4.82 km/giờ

13:00

37.2°C / 44.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
1.89 km/giờ

16:00

34.8°C / 41.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.62 km/giờ

19:00

30.5°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.56 km/giờ

22:00

29.7°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.23 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

01:00

28.1°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.64 km/giờ

04:00

28.3°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.54 km/giờ

07:00

30.7°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.81 km/giờ

10:00

34.4°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.3 km/giờ

13:00

36.6°C / 43.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.61 km/giờ

16:00

31.8°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.05 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Thấp/Cao

25.1°/34.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0