Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:55 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Tuy Hoà
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:35
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.26