Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24.5°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 26°
Sáng/Tối
23.4/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
23.6/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Thấp/Cao

23.5°/32.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0